Hanebergs säteri

Kulturhistoria

1974 köpte Reinhold Gustafsson Hanebergs säteri i Näshulta socken i hjärtat av Sörmland. Det innehåller en säteribyggnad med sammanbyggda flyglar från 1600-talet. Säteriet innehåller totalt 155 byggnader på en areal om 3 200 hektar, varav 300 hektar är åkermark.  Reinhold hade en längtan tillbaka till sitt ursprung – bondelivet – och letade länge efter ett lämpligt förvärv, helst med kulturhistorisk bebyggelse och med rimlig närhet till Stockholm.

Att drömmen om en egen gård uppfylldes med råge förstår man när man ser det färdiga resultatet. I dag är säteriet med sina torp, arbetarbostäder och ekonomibyggnader pietetsfullt upprustat till ypperligt skick.

På egendomen lät Reinhold även inrymma ett museum i ett tre våningar högt magasin som tidigare använts för spannmål. Reinholds stora intresse för bondekulturen och lokalhistoria gjorde att Hanebergs gårdsmuseum i dag kan ses som ett av de största privata gårdsmuseerna i landet. Några byggnader har också upplåtits för andra kulturella ändamål. De senaste åren har familjen delat ut stipendier till två konstelever från högskolan i Stockholm, som får bo i den västra flygeln. Det gamla orangeriet i parken har rustats upp och inretts till konstateljé. Gården ägs av Reinholds dotter Elisabeth och drivs av familjen genom ett driftsbolag.