Elisabet Martin

Mästare nr 318. Stockholms Byggmästareförening