Stipendier

Reinhold Gustafssons stipendium kan sökas genom Stockholms Byggmästareförening eller Murmestare Embetet i Stockholm. Sedan 2015 har Reinhold Gustafssons stipendium även bidragit till Kulturhantverksstipendiet.