Så byggdes Stockholm

Murmestare Embetet i Stockholm har tagit fram sju korta filmer som visar Sveriges huvudstads utveckling från senmedeltid till nutid.

Så byggdes Stockholm

Murmestare Embetet i Stockholm har tagit fram sju korta filmer som visar Sveriges huvudstads utveckling från senmedeltid till nutid.

Murmestare Embetet i Stockholms sju kortfilmer som visar Sveriges huvudstads utveckling från senmedeltid till nutid. Producerad i samarbete med Stockholms Stadsmuseum och med stöd av Stockholm Stads Brandförsäkringskontor. Regi, manus och produktion: Göran Gunér, Athenafilm. Redigering: Inu Enescu, Zooropa Production. Berättare: Göran Gunér. Rådgivare: Helena Friman, Björn Hallerdt, Per Kallstenius. Musik från Jan Johanssons "Musik genom fyra sekler".

In english: Thus was Stockholm built »

A seven-parts film series for Murmestare Embetet i Stockholm (The Stonemason’s Guild of Stockholm) in co-operation with Stockholm City Museum and the support of Stockholm Stads Brandförsäkringskontor. Directed, written and produced by Göran Gunér, Athenafilm. Cinematography and editing by Inu Enescu, Zooropa Production. Translation: Jonathan Mair. Narrator: Adam Stone. Advisors: Helena Friman, Björn Hallerdt, Per Kallstenius. Music from Jan Johansson’s "Musik genom fyra sekler".