3. Frihetstidens huvudstad 1720-1772

Del 3 ur filmserien "Så byggdes Stockholm"

3. Frihetstidens huvudstad 1720-1772

Del 3 ur filmserien "Så byggdes Stockholm"