Mästare med inträde före 1611

Murmestare Embetet i Stockholm är en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med en obruten verksamhet under 537 år. Nedan visas alla murarmästare antagna från embetets grundande till år 1611.

Hem· Historia · Historisk mästarlängd · Mästare med inträde före 1611


Karl murmästare, -1418 – 1452-, hustrun Katarina. Karl ägde tomt vid Klara kloster, tomter med både sten- och trähus västan mur. Han lämnade uppgifter om att S:ta Klara kvarn brutits ned 1440 och gav en jordlott i östberga som själagift till Själakoret (i Storkyrkan) redan 1427.

Mikael murmästare -1422-

Kristoffer murmästare vid Norreport -1423 – 1442, hustrur Marghitta och Kathrine.

Hans Kruse murmästare -1437 – 1441-, hustrun Margita. Hans ägde stenhus västan mur och donerade tillsammans med hustrun en del av husets ränta till Fredagsallmosan i Storkyrkan.

Magnus murmästare -1432 – 1448, Magnus ärvde en tomt i "Makkerlands gränd nederst näst muren".

Jöns murmästare, västan mur -1438 – 1448-.

Giord murmästare -1438, Hustrun ägde gård i "brödhra gatu" (Svartman-gatan?).

Sten murmästare, östan mur -1439 – 1441-. Sten ägde gård nåra gamla stadsmuren.

Mattis murmästare -1441-.

Laurens (Lasse) murmästare, västan mur -1442 – 1468-, hustrun Severini.

Thomas murmästare -1444-. Ägde bland annat en källare vid Makker-lands gränd.

Mikkel murmästare vid Norreport -1451. Hustrun Birgitta.

Simon murmästare vid Norreport -1451, hustrun Gertrude.

Anders Torgilsson (Stora Anders, Andris) murmästare, västra kvarteret, -1453 – 1499. Anders hade flera uppdrag för stadens räkning.

Botvid murmästare, västra kvarteret -1460 – 1480-.

Erik Laurensson murmästare, västan mur -1460 – 1492-, hustrun Katerin. Donerade 1484 en halv gård till Själagården.

Jöns murmästare, västan mur -1460 – 1495, hustrun Birgitta (Britta). Jöns ålades 1476-1477 att tillsammans med Tord täcka kyrkan.

Jöns murmästare, östan mur -1460 – 1468-.

Morten murmästare, södra kvarteret, -1460 – 1464.

Magnus murmästare, västan mur -1460 – 1489. Hustrun Karine, drängen Sten. Magnus och hans änka ägde gård vid Gråbrödra gränd.

Nils murmästare, östan mur -1460 – 1468-.

Nigels Nielsson, östra kvarteret -1460 – 1466-.

Nils murmästare, västra kvarteret -1460 – 1466-.

Olof murmästare, innan mur -1460 – 1462.. Tidvis i stadens tjänst.

Olof murmästare, västan mur -1460 – 1463-.

Oleff murmästare, östan mur -1460 – 1465-.

Peder (Per) Jabsson (Japson, Jakobsson), östra kvarteret, -1460 – 1469 (-1480), hustrun Anna. Utförde arbeten för staden.

Morten murmästare innan mur -1461 – 1463-.

Laurens Olsson murmästare västan mur -1461-.

Per Laurensson murmästare, västra kvarteret -1461 – 1465-.

Per Olsson murmästare, västra kvarteret -1461 – 1468-.

Morton murmästare innan mur -1462 – 1463-.

Ödger murmästare, västra kvarteret -1460 – 1463, södra kvarteret 1469- 1468-. Flera uppdrag för staden.

Siuord (Siffrid) murmästare, östra kvarteret -1465, södra kvarteret 1466 – 1483-.

Tord (Thure) murmästare, södra kvarteret, -1467 – 1492. Kallas ”gamble Tord” redan 1481. Mågen Ragvald murmästare. Tord testamenterade till kyrkan och Själagården.

Magnus murmästare, västan mur (”unge Magnus”) -1477 – 1494-, hustru Sigrid. Äger 1479 gård ”nederst i Lybbenshus gränd”, 1488 i Herman Rogges gränd men är 1495 bosatt i ”Krauffuasta” i Vallentuna.

Laurens Jönsson murmästare -1478 – 1495-, hade drängen Peder Karlsson. Testamenterar all sin egendom till Gråbrödraklostret.

Unge Andres murmästare -1480-.

Bengt murmästare -1488 – 1498-, hustrun Margit. Denna köpte 1496 tomt vid Kåkbrinkens norra sida.

Ragwal (Ragvald) murmästare -1489 – 1490-, måg till Tord.

Mickel Jönsson murmästare västan mur -1490 – 1496. Mickel köpte 1493 en uppbyggd trädgård ”i tredje gränden från Gråbrödra gränd”.

Mattis murmästare -1491 – 1493-.

Per murmästare -1494 – 1495-.

Unge Bengt murmästare -1495-.

Oleff murmästare -1495-.

Sten murmästare -1495-.

Martin murmästare -1496 – 1499-.

Erik Laurensson murmästare, västra och inre kvarteren -1501 – 1509- (ev. nämnd i tänkebok redan 26/11 1492). Deltog tillsammans med Ambrosius (nr 51) på stadsmuren och tornet 1507 (tror. yttre Södertorn). Anlitades som god man och värderingsman.

Jöns Nilsson murmästare, södra kvarteret varteret, senare i Norre förstad -1495 – 1509-.

Mickel murmästare, östra kvarteret -1501 – 1508-.

Ambrosius murmästare, västra kvarteret 1501 – 1508-.

Mickel murmästare, östra kvarteret -1501 – 1508-.

Lasse Pavelsson murmästare, västra kvarteret -1503 – 1519-. Lasse är den ende under 1500-talet som uttryckligen kallas ålderman, nämligen 1519 då han på murmästarnas vägnar tar emot ersättning för arbete på vingmurarna vid yttre södra portarna. 1517 köpte han ett trähus i Larens Niclissons gränd och sålde sin tidigare gård med stuga och loft i Per Svenssons gränd.

Per Jönsson murmästare, södra kvarteret -1503 – 1506-.

Per Eriksson murmästare -1504 – 1505-. Bodde 1505 på Helgeandsholmen.

Jon murmästare på Södermalm -1505 – 1509-. Fick 1508 ersättning för arbete på inre Södertorn och för taklagsöl, arbetade även 1509 för staden (Skultatornet i Drakens gränd?).

Per Olsson murmästare -1505 – 1512-.

Botvid murmästare 1506 – 1509-.

Magnus (Monges) Jönsson murmästare, västra kvarteret 1506 – 1529, hustrun Birete (Birgitta). De ägde gård vid Gråmunkegränd. Magnus skattade för betydligt högre inkomster än flertalet yrkesbröder.

Per Månsson murmästare -1506 – 1517-. Var medlem i Helga lekamens gille och kallades där ”quedare". Fungerade åtminstone 1509 som stadsbyggmästare med ansvar för inköp av byggnadsmaterial.

Sven murmästare, södra kvarteret -1506 – 1516-, hustrun Marit.

Mats Persson murmästare -1507-.

Jens murmästare, västra kvarteret -1508 – 1509-.

Lasse Laurensson murmästare, västra kvarteret -1508 – 1525-.

Olof Gudmundsson murmästare, södra kvarteret -1508 – 1509-.

Hans murmästare -1510 – 1524-, får tillsammans med Lasse Pavalsson ersättning för arbete med tornet vid Fiskestrand, är 1524 i kungens tjänst på slottet.

Bengt murmästare, inre kvarteret -1513 – 1521. I stadens tjänst 1517 för arbeten på "herr Bengts tom" (Lejontornet?) och på Helgeandsholmen, 1518 på "bysseverket i cartusegränden”.

Bengt murmästare, södra kvarteret -1516 – 1519-.

Henrik murmästare -1516 – 1525-.

Lasse Hermansson murmästare -1516 – 1534, hustrun Elin. De köpte 1528 – 29 tomt i Lasse Nilssons gränd vid Köpmangatan.

Mårten murmästare -1516 – 1529-.

Sigfrid Michelsson murmästare, Helgeandsholmen -1516 – 1558, hustrun Malin. De köpte 1546 hus och tomt.

Olof murmästare, västra kvarteret -1518-.

Olof Persson murmästare, östra kvarteret -1519 – 1521-.

Bengt murmästare, södra kvarteret -1519 – 1521-.

Henrik murmästare -1519 – 1523-.

Mickel murmästare -1524 – 1527 – 1530-talet-. Fick 1524 ersättning från staden, troligen för arbete på Södertorn. Sålde på 1530-talet ett trähus i västra kvarteret.

Per (Peder) Japson murmästare, inre kvarteret -1524 – 1529-.

Henning murmästare -1525-. Står till svars därför att en pannmur han murat i ett brygghus rämnat, vilket orsakat brand i grannens stekhus.

Moens murmästare -1527 – 1529. Då hans hus i Gråmunkegränd upp-bjuds till försäljning visar det sig att källaren under huset tillhör Klara kloster.

Olaff murmästare -1528-, hustrun Elin.

Anders murmästare, västra kvarteret -1530-talet-1544 – 1558? Säljer 1550 sitt hus i tredje gränden från Kåkbrinken. arbetar samma år på slottet.

Markus murmästare -1545 – 1550. Änkan (?) Margit (Malin) som var fiskblöterska (tillredde lutfisk) köpte 1552 ett trähus vid Erik Brómtes gränd.

Mats murmästare -1545-, hustrun Ingrid var fiskblöterska.

Unge Sigfrid murmästare -1545 – 1557, Hustrun Margit var fiskblöterska. Sigfrid bytte 1557 en tomt i Sankt Laurentii gränd mot en i Gråmunkegränd.

Abraham murmästare -1546-, säljer sitt hus vid Helga lekamens gränd.

Tomas Eriksson murmästare -1549 – 1578-. Köper 1578 ett korsvirkeshus i Jöran Perssons gränd.

Påvel Mattsson murmästare -1550 – 1599. Hustrun Anna Mårtensdotter, andra hustrun Karin Eskilsdotter. Påvel avlägger borgared 27/10 1550 och skall göra rätt för sig i 6 år "som lagh jnneholle". Köper tomt 1573 och en annan tomt 1581, den senare vid Lille Brynnilz gränd, 1609 kallad Påvel murmästares gränd. Anlitas som värderings- och syneman.

Michel murmästare -1552 – 1565. Ägde trähus och tomt vid Brynolf sk räddares gränd.

Jakob Markusson, Kungl Maj:ts murmästare, betalar 1557 mansbot för dråp.

Erik Larsson murmästare -1558? – 1591-. Får i maj 1588 100 daler som handpenning för kyrkobyggnaden på Södermalm. Maria Magdalena. Ägde hus i 1 lans Skulthes gränd.

Marcus murmästare -1561, arbetade på slottet och fick detta år 100 mark kläde och månadskost i ersättning.

Olof Andersson Kungl Majas murmästare -1564 – 1569, hustrun Anna. Säljer 1566 halva sitt stenhus vid Helga lekamens gränd på Skomakaregatan och testamenterar den andra hälften till de fattiga på Danviken.

Eskil Larsson murmästare -1569 – 1605. Köper ett litet stenhus i Gråmunkegränden 1569 och ytterligare en tomt där 7 år senare, säljer det ena 1588 och det andra före sin död. Framgångsrik och betrodd som värderingsman men också dömd för hor och invecklad i tvister och tvivelaktiga affärer. De senare orsakade bråk mellan stormännen Carl Gyllenstierna och Willem de Wijk efter Eskils död. Två av hans svärsöner var präster.

Jöran murmästare -1575 – 1580. hustrun Britta. Ägde del i hus vid Mäster Mikaels gränd och tomt med "bjälkekällare" vid Lasse Gregerssons gränd.

Peder Eskilsson murmästare -1575-, säljer sitt korsvirkeshus vid Mäster Mikaels gränd.

Per Jonsson murmästare -1576-.

Tile murmästare -1576-.

Mats Olsson murmästare, Gråmunkeholmen -1581 – 1597-, hustrus Ursilia Mickelsdotter. Bor 1582 i ett stenhus som tillhör faktorn Oluf Jons-son i Arboga. Avlägger borgared och vinner burskap 5/12 1586.

Olof Gudmundsson byggmästare -1581-, får detta år i uppdrag att utföra arbeten i Storkyrkan på Johan III:s bekostnad.

Henrik van der Huffve (ver Iluffwen), murmästare av holländsk börd -1582 – 1589-, ledde reparationerna av Storkyrkan i början av 1580-talet och efterträdde Willem Boy i ledningen vid uppförandet av Klara kyrka.

Anders tornbyggare -1580-talet-, täckte tornspetsen iså Klara kyrka med koppar.

Frans murmästare -1586 – 1594-.

Hans murmästare -1586 – 1588, hustrun Kirstin. Avlägger borgared och vinner burskap 5/12 1586. bygger stenhus på egen tomt.

Olof Sigfridsson murmästare -1586 – 1601-. Avlägger borgared och vinner burskap 5/12 1586.

Antonius murmästare -1588 – 1592, hustrun Karine. Krävs 1588 på lön av Christoffer Matsson för den tid denne arbetat hos honom.

Bertil murmästare -1590 – 1619-, ägde gård i Norre förstads västra kvarter.

Måns murmästare -1590-.

Filip (Philippus) murmästare i västra kvarteret och på Gråmunkeholmen -1597 – 1613. Får efter lång tvist 1604 arv efter Påvel Mattsson murmästare, trots att han hos denne sig "intet synnerligen väl förhållit haver".

Isak murmästare på Gråmunkeholmen -1597 – 1619, möjligen ålderman eftersom han var den sons lade in skrän i rätten 1601 i spetsen för flera yrkesbröder.

Jakob Gregersson murmästare -1597 – 161:13, hustrun Barbro Persdotter. Ägde hus som såldes 1603.

Mårten murmästare -1597 – 1599-.

Tomas murmästare -1597 – 1620-talet-. Uppsäger sitt burskap och går i konungens tjänst 1617.

Jöns murmästare på Norrmalm -1600-.

Markus Persson murmästare på Gråmunkeholmen -1601 – 1613.

Mats Nilsson murmästare -1601-.

Kristoffer murmästare -1603 – 1616-, kallas vid det senare tillfället mästersven.

Anders murmästare på Gråmunkeholmen -1607-; anklagas för dråp.

Marcus Mattson murmästare 1611, upptagen som den förste i ämbetets mästarlängd. ålderman 1630.

Gummert (Gumbert, Gudmund) Nilsson murmästare på Norre förstads östra malm -1612 – 1617. Fick i uppdrag att bygga kyrka i Nyköping men tillhölls 1612 att fullfölja arbetet eller återlämna förskottsmedel. Möjligen ålderman, då han 1616 i spetsen för sina yrkesbröder hos rådet begärde av murmestarnas skrå skulle bibehållas. Äret därpå kallades han emellertid husarm och oförmögen, troligen död 1617.

Erik Persson Karp murmästare -1613 – 1617. Deltog vid inställelsen i rådet 1616, husarin och troligen död 1617.

Jakob murmästare på östremalmen i Norre förstad -1613-.

Johan (Jahan) Andersson murmästare i Norre förstad -1613 – 1621-. Kallas mästersven i rådet 1616 men blev enligt ämbetets längd mästare redan 1613. Då hade han också egen gård.

Hans Pedersson murmästare i Norre förstad -1613 –1617-. Hade egen gård på Millangatan, som såldes 1617. Deltog vid mötet i rådet 1616. — I mästarlängden är Hans Hodt upptagen som mästare 1616, Hanss Grot 1620; det är osäkert om Hans Pedersson är identisk med någon av dem.

Henrik murmästare i västra kvarteret -1613 – 1616-. Kallas mästersven i rådet 1616 och är ej upptagen i mästarlängden.

Mats Larsson murmästare i Norre förstads västra kvarter -1613 – 1617. Deltog vid mötet i rådet 1616.

Olof Simonsson murmästare i Norre förstad -1613-1617-. Deltog vid mötet irådet 1616.

Lartz Matzson murmästare i Norre förstad -1613-1619. Upptagen i längden som mästare 1613, uppges vara fattig 1617.

Markus Nilsson murmästare i Norre förstads västra kvarter -1615 – 1619-. Kallas mästersven i rådet 1616, ej upptagen i mästarlängden.

Staffan (Stephen) murmästare i Norre förstad -1615 – 1616, Kallas mäs-tersven i rådet 1616, ej i mästarlängden.

Per Nilsson murmästare på Norrmalm -1616 – 1619. Kallas mästersven i rådet 1616, ej i mästarlängden. Hans grälsjuka hustru Birita ställdes flera gånger inför rätta.

Hans Hodt murmästare, upptagen i längden som mästare 1616.

Jon murmästare på Norrmalm. Hans gård på Klara gärde uppbjuden till försäljning 1617.

Jöran murmästare, inför rätta för slagsmål 1617.

Mickel murmästare, inför rätta för slagsmål 1617. Möjligen identisk med Mickell Ziffresson eller Mickell Erichson, i mästarlängden 1620 resp. 1626.

Niklas murmästare -1618 – 1621-. Nicolaus Holste upptagen i mästarläng-den 1618, arbetade 1621 tillsammans med Mats GM på "nye tornets uppmurande", det östra tornet i slottet.

Mårten Buligh (även kallad Mårten Holk), i mästarlängden 1620. Senare ålderman, avsatt 1630 efter slagsmål och våldsamt uppträdande i rätten.

Frantz Reimer murmästare, i mästarlängden 1620.

Oluff Person murmästare, i mästarlängden 1620.

Per Larsson murmästare, i mästarlängden 1620. Bor på 1620-talet i "Nils Erichsonns efterlewerskas huus i Staadenn".


Eftersom normalt endast dopnamnet används, är det inte alltid möjligt att fullständigt säkert veta, om det är en eller två (eller flera) murmästare med samma namn. I regel ger dock upplysningen om hemvist i de olika kvarteren tämligen säkert besked.

Nedan hittar du alla våra historiska mästarlängder