Verksamhet

Murmestare Embetet har ännu idag, 537 år efter sitt grundande, en fungerande orga­nisation och verksamhet, och därmed en unik tradition i svensk byggnadskonst och historia.