Historisk mästarlängd 1700-tal

Murmestare Embetet i Stockholm är en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med en obruten verksamhet under 537 år. Nedan hittar du alla tidigare murarmästare under 1700-talet.

Hem· Historia · Historisk mästarlängd · Historisk mästarlängd – 1700-tal

Nr. Inträde Namn Avliden Porträtt
63 1695 Gabriel Matsson Lundh 1704
64 1696 Anders Persson Edeman 1702
65 1699 Jacob Helmich 1700
66 1702 Bengt Nilsson Skragge
67 1706 Nicklas Fischer 1739-03-23
68 1709 Jacob Christiansson Geddnack
69 1709 Nicklas Fristedt
70 1712 Johan Mattsson Bäckman 1733-12-02
71 1718 Matts Marcusson Roos 1729
72 1724 Daniel Forsberg 1769-12-15
73 1726 Conrad Erik Malm 1729-02-01
74 1726 Christian Neubert 1732
75 1726 Johan Christopher Kierner (K(i)örner) d.ä.
76 1731 Johann Gottfriedt Weigelt (Weigell) 1759
77 1733 Michael Franck(e) 1743-04-10
78 1733 Christian Wüstner
79 1735 Johan Friedrich Stein
80 1743 Georg Boettger 1744
81 1745 Gottfried Franck 1759
82 1746 Petter Westrell d. ä. 1762-01-17
83 1746 Johan Schütze 1751
84 1747 Johan Hindrich Nauman
85 1749 Martin Wollberg (Wå(h)lberg) 1752
86 1750 Johan Christopher Kiörner (Kiörrner) d.y.
87 1754 Alexander Högman d. ä.
88 1754 Eric Roos 1779-05-05
89 1755 Johan Christian Herman
90 1755 Gabriel August Zincke
91 1757 Elias Kessler
92 1759 Johan Christian Nauman 1785
93 1760 August Scheffer 1777
94 1761 Johan Wilhelm Friese 1789
95 1762 Joachim Jacob Priem 1762-11-03
96 1763 Eric Forsberg 1790
97 1764 Casper Christian Friese 1790
98 1768 Johan Wilhelm Henric Elies 1789-09-24
99 1768 Johan Hindrich Walmstedt 1827-02-09
100 1770 Wilhelm Roman 1803
101 1770 Johan Daniel Elfström 1788-08-19
102 1772 Lorentz Kolmodin 1826-10-03
103 1773 Johan Sebastian Uhr, adlad af Uhr 1799-07-16
104 1775 Johan Daniel Degenaer 1795
105 1775 Pehr Westrell d. y.
106 1777 Alexander Högman d. y. 1794
107 1785 Petrus Serén
108 1785 Carl Werner Priem
109 1788 Anders Tottie P:son 1809-03-03
110 1789 Johan Thun 1807-01-10
111 1798 Erasmus Andersson

Nedan hittar du alla våra historiska mästarlängder