1. Senmedeltid och Vasatid 1470-1570

Del 1 ur filmserien "Så byggdes Stockholm"

1. Senmedeltid och Vasatid 1470-1570

Del 1 ur filmserien "Så byggdes Stockholm"