Lars Ihse

Mästare nr 295. Stockholms Byggmästareförening